Podczas XLII sesji Rady Miejskiej w sali herbowej magistratu obecny był wyłącznie Przewodniczący RM Piotr WysockiStyczniowa sesja odbyła się w trybie online, w sali herbowej magistratu obecny był tylko jej przewodniczący Piotr Wysocki

 

Za nami pierwsza w 2022 roku sesja Rady Miejskiej. Radni, którzy w związku z sytuacją epidemiczną obradowali w trybie online, przyjęli m.in. całoroczny plan pracy rady, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miejskim.

 

 

Jednym z punktów XLII sesji Rady Miejskiej było ustalenie planu pracy rady na 2022 rok. W przyjętym harmonogramie dokonano podziału na poszczególne miesiące. Wynika z niego, że np. w marcu radni zapoznają się m.in. ze sprawozdaniami z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współpracy Bełchatowa z miastami partnerskimi czy raportem z działalności Straży Miejskiej. W kolejnych miesiącach natomiast pochylą się nad przyjęciem Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2023-2030 czy raportem dotyczącym przygotowania miejskich szkół do nowego roku szkolnego. Sesje – podobnie jak dotychczas – odbywać się będą raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca, kiedy to zaplanowano przerwę sesyjną. Szczegółowy plan pracy, wraz z pozostałymi dokumentami sesyjnymi, znaleźć można na portalu eSesja (https://belchatow.esesja.pl/).

 

W porządku obrad znalazły się także punkty stricte finansowe. Mowa o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa a także budżecie miejskim. Ponadto radni przyjęli uchwałę dotyczącą zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu. Dotacja, jaką ma przekazać miasto, związana jest z planowaną budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Przypomnijmy, że inwestycja realizowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi, znalazła się wśród 51 obwodnic, które będą współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie z RFRD wyniesie 50 proc. wartości zadania, czyli niemal 62,5 mln zł.

 

 

AP