Profesjonalna kancelaria prawnicza zapewni wypłatę odszkodowania za wypadek w pracy za granicą

Wielu Polaków pracuje dziś za granicą. Również tam może dojść do wypadku przy pracy z ich udziałem. Podobnie jak w Polsce, należy im się wtedy odszkodowanie. Choć jego uzyskanie jest czasami czasochłonne, nie można z niego rezygnować. Najlepiej. skorzystać też z pomocy, profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, z którą - w przypadku kłopotów - można skutecznie wywalczyć należące się świadczenie.

Najpierw powiadomić pracodawcę, potem zbierać dokumentację

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi związane z otrzymaniem odszkodowania za wypadek w pracy za granicą i na naszej stronie wyjaśniamy w przystępny sposób, co należy zrobić, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy za granicą.

Na początku pracownik musi wiedzieć, że wypadek w pracy to nagłe zdarzenie, którego skutkiem jest uraz fizyczny lub śmierć. I z taką sytuacją ma się do czynienia nie tylko w czasie wykonywania czynności i poleceń zleconych przez przełożonego lub bez jego nakazu, ale również w drodze do pracy i w trakcie podróży służbowej w związku z powierzonymi mu zadaniami.

Gdy dojdzie do wypadku przy pracy, poszkodowany musi przede wszystkim zgłosić go pracodawcy oraz, w razie potrzeby także, służbom ratowniczym, ponieważ wypadek powinien być właściwie udokumentowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym kraju. Poza tym trzeba zebrać odpowiednią dokumentację medyczną, rachunki za leki, opatrunki, wizyty lekarskie oraz rehabilitację

Nie podpisywać niejasnych dokumentów

Trzeba również pamiętać, aby nie podpisywać żadnych dokumentów, których treści nie jest się pewnym, ponieważ może potem okazać się, iż nieświadomie doszło do zrzeczenie się roszczenia. co stworzy spore kłopoty w otrzymaniu odszkodowania. Nie należy także rezygnować z odszkodowania również wówczas, gdy praca była świadczona nielegalnie. Każdy wypadek przy pracy zawsze – również za granicą - rozpatrywany jest indywidualnie i zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, odszkodowanie może być przyznane pracownikowi na takich zasadach, jakie obowiązują w danym kraju.

Nie tylko klasyczne odszkodowanie

Ważnym warunkiem otrzymania świadczenia jest również fakt, że gdy doszło do niego z winy pracodawcy albo innego pracownika i jednocześnie nie minął termin przedawnienia roszczenia. Poszkodowanemu w czasie wypadku w pracy za granicą przysługują - oprócz klasycznego odszkodowania – także inne świadczenia. Jest to na przykład zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów straconych zarobków, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, świadczenie pielęgnacyjne czy nawet renta, gdy jego stan zdrowia nie pozwala na świadczenie pracy.