Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Miejsce przeznaczone może być na punkt usługowy, handel bądź małą gastronomię Miejsce przeznaczone może być na punkt usługowy, handel bądź małą gastronomię

 

5 zł za mkw. to proponowany czynsz za wynajęcie od miasta lokalu w budynku węzła przesiadkowego przy ulicy Czaplinieckiej. 41 mkw można wykorzystać na punkt handlowo-usługowy czy na małą gastronomię. Oferty można składać do piątku, 17 grudnia. 

 


Miasto ponownie ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego w budynku węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie. Ma on 41 mkw. powierzchni i składa się z kuchni, pomieszczenia socjalnego, zmywalni, WC oraz ciągu komunikacyjnego. W lokalu jest centralne ogrzewanie, instalacja wodno – kanalizacyjną i elektryczna. Idealnie sprawdzi się jako punkt gastronomiczny, może być również wykorzystany pod inną działalność usługową.


Minimalna stawka czynszu za 1 mkw. wynosi 5 zł (plus podatek VAT w wysokości 23 proc.)Umowa z najemcą zostanie zawarta na czas określony – do końca 2022 roku.

 

Przedsiębiorcy zainteresowani wynajmem, mogą oglądać wspomniany lokal codziennie do 17 grudnia, w godzinach od 10:300 do 12:00. Oferty w formie pisemnej należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta – wynajem lokalu użytkowego ul. Czapliniecka 119 w Bełchatowie”. Termin upływa w piątek, 17 grudnia o godz. 13:30.

 


Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa w zakładce: https://belchatow.bip.gov.pl/przetargi/ogloszenie-prezydenta-miasta-belchatowa-z-dnia-23-11-2021-r.html  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1.