Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

  • Policjantów oddelegowanych z Łódzkiego Garnizonu Policji do zabezpieczenia granicy RP odwiedził w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi generała Sławomira Litwina Zastępca do spraw Prewencji insp. Jarosław Rybka, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi insp.Krzysztof Lasecki oraz Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi mł.insp. Marek Wojcieszek. Wszystkim kolegom i koleżankom życzymy szybkiego powrotu do domu !