Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają osoby w wieku od 18 do 30 lat do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa łódzkiego”. Rekrutacja trwa do 10 stycznia 2022 r.
liderzy gl
Celem „Akademii Liderów Województwa Łódzkiego” jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służącej przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych.
Projekt ma charakter bezpłatny, adresowany jest do osób w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat, w szczególności młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych.

Rekrutacja do Akademii potrwa do 10 stycznia 2022r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.
Foto: Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Województwa Łódzkiego- Dobieszków, wrzesień 2021 r.
Narodowy Instytut Samorzadu Terytorialnego, Łódź