Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Bełchatowski MOPS czeka na kontakt ze strony osób potrzebujących opieki wytchnieniowejBełchatowski MOPS czeka na kontakt ze strony osób potrzebujących opieki wytchnieniowej

 

Opiekujesz się osobą niepełnosprawną i potrzebujesz chwili odpoczynku? Program „Opieka wytchnieniowa” jest skierowany właśnie dla Ciebie. Bełchatowianie, którzy chcieliby skorzystać z takiej bezpłatnej formy wsparcia, powinni skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej do wtorku, 19 października.


Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osobą od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek czy załatwienie niezbędnych spraw.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa”, którego tegoroczna edycja jest realizowana w ramach Funduszu Solidarnościowego. Z bezpłatnego wsparcia skorzystać będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ważne! Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Bełchatowianie, którzy chcieliby skorzystać z tej formy pomocy, proszeni są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2, tel. 44 635 28 73). Należy to zrobić najpóźniej do godz. 15:00 we wtorek, 19 października. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2022 r. i aplikowanie przez MOPS o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

AP