Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Utrzymanie przewodów kominowych w należytym stanie technicznym zapewnia bezpieczne ich użytkowanie; fot./pixabayUtrzymanie przewodów kominowych w należytym stanie technicznym zapewnia bezpieczne ich użytkowanie; fot./pixabay

 

Źle eksploatowane lub zanieczyszczone przewody kominowe mogą być przyczyną pożarów bądź zaczadzenia. Dlatego też Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi ogólnopolską kampanię „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”, w ramach której chcą zwrócić uwagę na istotę i potrzebę regularnego czyszczenia kominów.

 

 

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Taką kontrolę mogą przeprowadzić wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami (Mistrz Kominiarski). Chodzi o to, by wyeliminować usterki, które w przyszłości mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. O tym, jak ważne jest utrzymanie w odpowiednim stanie przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych przypomina Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, który w tym celu prowadzi wiele kampanii społecznych.

 

Jedną z nich jest „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”. Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności, czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.


Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera i promuje także kampanie społeczne prowadzone przez inne organizacje kominiarskie :

 

  • "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy,
  • "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich,
  • "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego,
  • "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska,
  • "Bezpieczne Ciepło" organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarzy,
  • "Bezpieczeństwo i ekologia z kominiarzem" organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy,
  • "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

 

AP

 

Grafika promująca kampanię "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"Grafika promująca kampanię "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

Załączniki:
Download this file (kominiarze_komunikat.pdf)Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy[ ]920 kB