Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie podsumowała trzy konkursy: literacki, czytelniczy i plastyczny. Na liście laureatów znalazło się dwadzieścia jeden osób.
biblia glowne
W XXVI Konkursie o regionie „Między rajem a węglem” jury przyznało:
- w kategorii wiekowej 11-12 lat (klasy IV-VI):
wyróżnienia: Poli Kostusiak, Bartoszowi Muskale oraz wyróżnienie specjalne Lenie Siewierze;

- w kategorii wiekowej 13-15 lat (klasy VII-VIII):
I miejsce Dominice Orkisz,
II miejsce Ernestynie Mastalerz,
III miejsce Aleksandrze Janiszewskiej,
oraz wyróżnienie Janowi Hulbojowi

W XIX Powiatowym Konkursie „Książka - Obiekt Artystyczny” jury przyznało:
- w kategorii wiekowej 11-12 lat (klasy IV-VI):
I miejsce Zofii Kuc,
II miejsce Adrianowi Gaborskiemu,
III miejsce Lenie Siewierze,
oraz wyróżnienia: Kacprowi Dudzicowi, Julii Kowalewskiej, Zuzannie Osieckiej;
- w kategorii wiekowej 13-15 lat (klasy VII-VIII) :
I miejsce Oliwii Michalak,
II miejsce Igorowi Kosackiemu,
III miejsce Bartoszowi Jarzeckiemu.

W XXI Konkursie na "Pożeracza Książek – najaktywniejszy czytelnik 2020 roku" jury przyznało:

- Jakubowi Jaramillo Montealegre – uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, wytypowanemu przez Dział Gromadzenia, Udostępniania Zbiorów i Informacji,
- Oliwii Nowatkowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie, wytypowanej przez Filię nr 1,
- Wojciechowi Jaszczakowi – uczniowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie, wytypowanemu przez Filię nr 2,
- Filipowi Kowalczykiewiczowi – uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, wytypowanemu przez Filię nr 3,
- Zofii Królikowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie, wytypowanej przez Filię nr 4.