Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Podczas gdy uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie uczestniczyli w zajęciach w trybie zdalnym w placówce odbywały się prace, które służyły utworzeniu nowoczesnej Eko pracowni. Realizacja zadania umożliwiły środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości ponad 40 tyś zł. otrzymane przez Powiat Bełchatowski w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.
IMG_1340
Za sprawą pozyskanych dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 40 249 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie” oraz przy udziale środków powiatu w wysokości ponad 5 tyś. zł pracownia szkolna zyskała nowoczesny wygląd. W ramach zadania, którego łączny koszt to 45 335,29 zł. sale wyposażono w ławki i krzesła, biurko nauczycielskie, regały szkolne, gabloty ekspozycyjne, tablice interaktywną, sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający. W celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych jako niezbędny warunek gwarantujący pełne pozyskanie wiedzy przez doświadczenie oraz umiejętne wykorzystanie jej w życiu codziennym zakupiono pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego przedmiotów, tj. chemia i fizyka. Dodatkowo na potrzeby utworzenia nowoczesnej ekopracowni pomieszczenie odnowiono w zakresie odświeżenia ścian, montażu rolet w oknach, czy też wymiany oświetlenia na energooszczędne. Akcentem estetycznym pracowni są znajdujące się w pracowni rośliny oczyszczające i nawilżające powietrze.
Powstała w ramach zadania nowoczesna i funkcjonalna pracownia, wyposażona i przyjazna uczniom podniesie prestiż szkoły, a chemię i fizykę uczyni wielką przygodą dla wielu uczniów.

http://www.zainwestujwekologie.pl/


 
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu