Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Podsumowanie praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”, realizowanych przy wsparciu środków unijnych zorganizowano dzisiaj w SOSW. Młodzież uczyła się florystyki, gotowania i profesjonalnej opieki nad seniorami i niepełnosprawnymi. W spotkaniu wziął udział m.in wicestarosta Jacek Bakalarczyk.
zdjęcie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie podsumowano zaangażowanie i prace młodzieży, która wzięła udział w ciekawych praktykach zawodowych. Praktyki odbyły się w Centrum Gastronomicznym Kubuś i firmie Kajus - usługi ogrodnicze, a także w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, gdzie po raz pierwszy zostały zorganizowane zajęcia dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do pracy w Bełchatowie. Celem praktyk było nabycie umiejętności praktycznych i podniesienie kompetencji zawodowych. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie pierwsza pensja, którą praktykanci otrzymali po ukończeniu praktyk.

W trakcie podsumowania wręczono podziękowania dla pracodawców oraz zaświadczenia dla uczniów. Ważnym akcentem było zaprezentowanie nowych pracowni wraz z wyposażeniem, sfinansowanych ze środków unijnych pozyskanych przez Powiat Bełchatowski w ramach w/w projektu.

 
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe