Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Starosta  Bełchatowski ogłasza nabór Nr 4 /2020 na wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów
zdjęcie