Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przypomina, iż od 1 października 2018r. przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie istnieje nowa jednostka, realizująca świadczenia zdrowotne,tj. ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (ZLŚ).
zdjęcie
Zespół zajmuje się leczeniem i rehabilitacją dorosłych osób chorych psychicznie, które zamieszkują powiat bełchatowski, a które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu i niedostateczne wsparcie społeczne, mają trudności w korzystaniu z leczenia ambulatoryjnego, a nie wymagają aktualnie hospitalizacji. Działania ZLŚ skierowane są przede wszystkim do osób z następującymi rozpoznaniami:
- zaburzenia psychotyczne (np. schizofernia),
- zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
- zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba Alzheimera i inne otępienia),
inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.
Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o przewlekłym przebiegu choroby z trudnościami w zakresie współpracy w terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania pracy czy nauki, z czym związany jest pobyt w szpitalu. W skład kadry ZLŚ wchodzą:
- lekarz psychiatra,
- psycholog,
- terapeuta środowiskowy.
Celem pracy kadry jest stałe monitorowane stanu zdrowia pacjenta i jego sytuacji życiowej, praca nad jego motywacją do współpracy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Zespół współpracuje również z opiekunem i rodziną pacjenta.
Procedura skierowania do ZLŚ:
- rejestracja osobista lub telefoniczna w celu umówienia wstępnej rozmowy z lekarzem psychiatrą - pod nr tel. – 44 635 85 99 (poniedziałek w godz.: 7:25 – 18:00; od wtorku do piątku w godz.:7:25 – 15:00),
- wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, w toku której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w ZLŚ,
- ustalenie planu pracy z pacjentem.
W następujących sytuacjach ZLŚ nie realizuje wizyt domowych:
- u pacjentów bez zaburzeń psychicznych,
- jeżeli pacjent może skorzystać z porady w placówce ZLŚ,
- osoba ma bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej,
- w sytuacjach zagrożenia dla życia i zdrowia – należy wtedy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego,
- u pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- stan somatyczny pacjenta wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
- pacjent nie wyraża zgody na konsultację ZLŚ.

Kierownik/Ordynator ZLŚ – lek. Agnieszka Rogozińska.
Źródło:PCPR