Skocznia w dal i do trójskoku, boisko do sportów plażowych, piłkochwyt, ogrodzenie i wiele innych elementów pojawiło się w otoczeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. To efekt przebudowy i rozbudowy kompleksu sportowego przy „Kochanowskim”. Inwestycję, wartą prawie 150 tysięcy złotych,  wykonano dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
zdjęcie
Wzbogacenie II LO o nowe możliwości uprawiania sportu i rekreacji kosztowało 147 600 zł. Samorząd powiatu bełchatowskiego pozyskał 90 tys. złotych w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „Łódzkie na plus. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej”. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu.

- Nasz projekt stanowił odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dotychczas w tej części miasta brakowało ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej np. gry plażowe czy ćwiczenia lekkoatletyczne – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Już wiosną zmodernizowany i rozbudowany kompleks sportowy będzie służyć zajęciom wychowania fizycznego dla uczniów, a młodzieży przebywającej w sąsiedniej Bursie Szkolnej umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

- Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – podsumowuje Marek Jasiński, członek zarządu powiatu. - Wiadomo, że atrakcyjne obiekty sportowe, oferujące różnorodne możliwości ruchu, przyciągają chętnych. Spodziewamy się, że tutaj też tak będzie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące prace:
- wybudowanie skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz boiska do sportów plażowych,
- modernizacja i rozbudowa ogrodzenia (montaż piłkochwytu o wysokości 6 m, ogrodzenie o wysokości ok. 2 m od frontu boiska plażowego, montaż furtek – przejście na boisko sportów plażowych),
- modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego (m.in. wyczyszczenie i odmalowanie elewacji, montaż zadaszenia z tworzywa sztucznego nad wejściem do budynku, uszczelnienie przecieku przy świetliku, udrożnienie wentylacji mechanicznej z wymianą uszkodzonych kratek),
- wymiana oświetlenia (demontaż starych lamp i zamontowanie nowych naświetlaczy),
- doposażenie II Liceum Ogólnokształcącego w przenośne boisko do unihokeja oraz elektroniczną tablicę wyników sportowych,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu budowy wraz z posianiem trawy.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie