Uroczyste ślubowanie przyszłych mundurowych z IV LO w Bełchatowie
W sercu Bełchatowa, młodzi kadeci kroczą ścieżką honoru i służby. W auli Komendy Powiatowej Policji, uczniowie klasy policyjnej IV Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie, przysięgając służyć społeczeństwu i Ojczyźnie. To wydarzenie nie tylko uświetniło szkolne kroniki, ale również zaznaczyło początek nowego rozdziału w życiu przyszłych obrońców prawa.
  1. Młodzi kadeci IV Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie złożyli uroczyste ślubowanie w obecności przedstawicieli policji i nauczycieli.
  2. Ślubowanie obejmowało zobowiązania do sumiennego wypełniania obowiązków, szacunku wobec ludzi i służby Ojczyźnie.
  3. Wydarzenie było okazją do podkreślenia znaczenia służby w Policji oraz wyzwań związanych z noszeniem munduru.
  4. Kadeci mieli również możliwość zwiedzenia komendy i spotkania z policjantami, co przybliżyło im realia przyszłej pracy.

14 marca 2024 roku, aula Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie zamieniła się w miejsce, gdzie młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego podjęła ważne zobowiązania. Uczniowie klasy policyjnej, w obecności I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, młodszego inspektora Wojciecha Auguścika, oraz innych znamienitych gości, złożyli ślubowanie, które jest kamieniem milowym na ich drodze do służby w mundurze.

Wśród obietnic znalazły się zarówno te dotyczące sumiennego wypełniania obowiązków uczniowskich, jak i głębsze zobowiązania moralne i etyczne. Słowa przysięgi podkreślały gotowość do pracy nad sobą, szacunek wobec ludzi, a także służbę zdrowiu i życiu ludzkiemu. „Ja uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego ślubuję sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie, pracować nad kształtowaniem swojego charakteru, zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Ślubuję kierować się ideami humanizmu i szacunkiem wobec ludzi, służyć najwyższemu dobru zdrowiu i życiu ludzkiemu. Ślubuje wiernie służyć Ojczyźnie dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej” - te słowa odzwierciedlają ducha przysięgi.

Uroczystość była również okazją do podkreślenia roli i znaczenia służby w Policji. Młodszy inspektor Wojciech Auguścik, zwracając się do kadetów, podkreślił, że noszenie munduru to nie tylko zaszczyt, ale również wyzwanie, wymagające gotowości do niesienia pomocy i reagowania na przejawy łamania prawa.

Wydarzenie było także szansą dla młodych kadetów na bezpośrednie spotkanie z policjantami i zapoznanie się z codziennymi obowiązkami służby. Kadeci mieli możliwość zwiedzenia komendy i rozmów z funkcjonariuszami różnych pionów, co pozwoliło im lepiej zrozumieć specyfikę pracy w policji.

Młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie pokazała, że jest gotowa podjąć wyzwanie służby w mundurze, a uroczyste ślubowanie było ważnym krokiem na tej drodze. Społeczność lokalna z pewnością może być dumna z młodych ludzi, którzy już teraz wykazują taką dojrzałość i determinację.


Na podstawie: Policja Bełchatów