Raportem o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie, podsumowującym rok 2022, ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie. Radnym zostanie przekazany "Raport o stanie Powiatu Bełchatowskiego w roku 2022".Obrady zaplanowano w środę, 24 maja, początek o godz. 11. Będzie można je śledzić online TUTAJ.
sesja1
Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu LVI sesji z dnia 25 kwietnia 2023 r.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego.
informacja (4,57MB)
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Bełchatowskiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze powiatu bełchatowskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2023-2034.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok.
8. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Bełchatowskiego w roku 2022”.
9. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Inne tematy.
12. Zamknięcie obrad.