Robty mają potrwać do 29 maja Robty mają potrwać do 29 maja

 

Trwa przebudowa ulicy Budryka. Drogowcy modernizują właśnie oświetlenie na odcinku od ul. Staszica do ul. św. Barbary. Aby przeprowadzić kolejne roboty, konieczne jest czasowe wyłączenie sieci. Wykonawca zakłada, że prace potrwają do poniedziałku 29 maja. Prosimy mieszkańców wspomnianej okolicy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

 

Miasto modernizuje ul. Budryka. Zostanie ona przebudowana od skrzyżowania ze Staszica do Skaleniowej. Zgodniej z projektem przebudowane zostaną sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, deszczowa. Roboty obejmą również odwodnienie, budowę oświetlenia, a także odtworzenie nawierzchni pasa drogowego z usunięciem kolizji. Przebudowane zostaną również istniejące zatoki postojowe i chodniki.

 

Przebudowa ul. Budryka oraz budowa siedmiu ulic na Binkowie to największe od lat drogowe zadanie w naszym mieście. To także ogromne wyzwanie dla samorządu, również pod względem finansowym. Koszt inwestycji sięga bowiem prawie 24 mln zł z czego blisko 13 mln zł pochłonie przebudowa ul. Budryka, a nieco ponad 11 mln zł pozostałych ulic. Na realizację inwestycji prezydent Mariola Czechowska pozyskała jednak środki zewnętrzne. Mowa o blisko 18 mln zł z Polskiego Ładu, czyli Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.