Na fotografii widać pszczołę zapylającą różowy kwiatZdrowie roślin ma bezpośredni wpływ na rolnictwo i produkcję żywności

 

12 maja to Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin. Ma on przypominać, jak ważna dla naszego środowiska i gospodarki jest ochrona roślin – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Bełchatowie.

 

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, by edukować, informować i podnosić globalną świadomość dotyczącego tego, jak ochrona zdrowia może pomóc w pobudzaniu rozwoju gospodarczego, ochronie różnorodności biologicznej, wyeliminowaniu głodu i zmniejszeniu ubóstwa – przekazuje w informacji prasowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Bełchatowie.

 

- Zarówno nasze zdrowie, jak i zdrowie naszej planety zależy od roślin. Pamiętajmy o tym, że rośliny stanowią 80% żywności, którą jemy i produkują 98% tlenu, którym oddychamy. Szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za utratę nawet 40% światowych upraw żywności oraz za straty handlowe w obrocie produktami rolnymi przekraczające 220 miliardów dolarów rocznie – zwraca uwagę Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Zdrowie roślin ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają również na zdrowie roślin, zmieniając ekosystemy i ograniczając różnorodność biologiczną, jednocześnie tworząc nowe nisze dla rozwoju szkodników. Międzynarodowe podróże i handel powodują, że szkodniki i choroby pojawiają się w miejscach, w których wcześniej nie występowały. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na ziemi i każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.

 

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotne i jakościowe.

 

Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

oddział w Bełchatowie