Urząd Miasta pracuje w godz.: 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki, 8:00-16:00 we wtorki, 7:30-13:30 w piątki Bełchatowski magistrat pracuje w godz.: 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki, 8:00-18:00 we wtorki, 7:30-13:30 w piątki

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia administracja publiczna powinna ograniczyć świadczenie usług w formie bezpośredniej obsługi klientów. W związku z tym mieszkańcy, którzy chcą załatwić urzędową sprawę bez wychodzenia z domu, mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP. Z danym wydziałem można się także kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki podawczej – znajdują się one przy wejściu do urzędu – zarówno przy ul. Kościuszki 1 jak i Czyżewskiego 7.

 

Jeśli sprawa wymaga osobistego kontaktu, można ją załatwić bezpośrednio w magistracie. Obsługa klientów zorganizowana jest w wyznaczonych miejscach, stanowiska wyposażone są w oddzielające szyby oraz środki do dezynfekcji dłoni. Przypominamy również o obowiązku noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.

 

Urząd Stanu Cywilnego rejestrację urodzeń i zgonów przyjmuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dzwonić można pod numery telefonów: 44 733 52 93 , 44 733 52 94, 44 733 52 95. W przypadku, kiedy pilnie potrzebujemy odpis aktu stanu cywilnego, można go także uzyskać w gminach ościennych oraz we wszystkich placówkach USC na terenie kraju.