Bełchatowscy policjanci prowadzą cykl profilaktycznych spotkań pod nazwą „Uzależnieniom mówimy NIE” . Program działań adresowany jest do uczniów kas 7 i 8 szkół podstawowych. Omawiając zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków, mundurowi wskazują jak zapobiegać i przeciwdziałać uzależnieniom, jak poradzić sobie z problemami emocjonalnymi bez ulegania nałogom. Projekt ten powstał we współpracy z Urzędem Gminy w Bełchatowie.

"Uzależnieniom mówimy NIE - lekcja asertywnego odmawiania" – to nowy program profilaktycznych działań bełchatowskiej policji, które są dedykowane młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu gminy Bełchatów. Program tych działań powstał dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Bełchatowie, który sfinansował zakup odpowiednich materiałów profilaktycznych ( filmów i tablic edukacyjnych ) poświęconych problemowi uzależnień od narkotyków i alkoholu.

Coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po napoje alkoholowe czy różnego rodzaju narkotyki, wchodząc w ten sposób na drogę uzależnienia, często nieświadomie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka dotycząca sposobów zapobiegania różnego rodzaju uzależnieniom, między innymi od alkoholizmu i narkomanii, które zaburzają rozwój fizyczny i psychospołeczny młodego człowieka.

Dzieci i młodzież nie będą sięgać po używki jeżeli będą świadome zagrożeń. Dlatego bełchatowscy policjanci nieustannie szukają sposobów na skuteczną edukację uczniów w tym zakresie i wskazywanie asertywnych postaw w sytuacji zagrożenia. Korzystając z materiałów profilaktycznych ( filmów i tablic edukacyjnych poświęconych problematyce uzależnień ) zakupionych przez Urząd Gminy w Bełchatowie mundurowi z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii bełchatowskiej komendy spotykają się z uczniami dostarczając im rzetelnych informacji o niebezpieczeństwach, jakie niosą narkotyki i alkohol. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się jak zapobiegać i przeciwdziałać uzależnieniom. Promując zdrowy styl życia, bez odwoływania się do niebezpiecznych używek, policjanci wskazują jak poradzić sobie z problemami emocjonalnymi bez ulegania nałogom.

 

Podstawowe cele programu:

 • zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowotnych, społecznych orz prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych,
 • obalenie mitów i stereotypów związanych z alkoholizmem,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i samooceny,
 • rozwijanie umiejętności asertywnej odmowy
 • promowanie alternatywnych form aktywności,
 • wskazanie miejsc, gdzie osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc

nadkom. Iwona Kaszewska

 

 

 • policjantka na spotkaniu z dziećmi w klasie. dzieci siedzą w ławkach, w tle tablica edukacyjna
 • policjantka na spotkaniu z dziećmi w auli szkoły. dzieci siedzą na ławkach, w tle tablica edukacyjna
 • policjantka na spotkaniu z dziećmi w klasie. dzieci siedzą w ławkach, w tle tablica edukacyjna
 • policjantka na spotkaniu w klasie. obok stoi kobieta trzyma plansze edukacyjną