Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie podsumowano ekologiczny konkurs. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z takich zagadnień jak: problemy ochrony środowiska, klimat Ziemi, sposoby ochrony klimatu, zjawiska globalne.
głowne
Podsumowano Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej - „STOP – SMOG!!!” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie, w którym uczestniczyło 60 uczniów klas I, II, III, Technikum Mechanicznego. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą problematyki ekologicznej, która, ze względu na gwałtowne tempo degradacji środowiska naturalnego, staje się jednym z priorytetów nie tylko w skali makro, lecz również w społecznościach lokalnych.
W konkursie zwyciężyli:
I miejsce Mikołaj Kubiak,
II miejsce Jakub Selerowicz,
III miejsce Julita Izydorczyk
Nagrody dla zwycięzców ufundowało starostwo.


M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji