Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Obrady XXXIX sesji RM, będzie można oglądać na portalu eSesjaObrady XXXIX sesji RM, będzie można oglądać na portalu eSesja

Strategia rozwoju miasta do 2030 r., program współpracy z organizacjami pozarządowymi czy podatek od nieruchomości — to tylko niektóre z tematów, nad którymi debatować będą radni miejscy. W najbliższy czwartek, w Sali Herbowej UM Bełchatów, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie. Początek obrad o godzinie 10.00.

 

Podczas listopadowej sesji, radni miejscy zajmą się między innymi zatwierdzeniem harmonogramu prac nad strategią rozwoju miasta na lata 2023 -2030. Będą również głosować nad przyjęciem programów miejskich dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierania bełchatowskich rodzin czy przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani.

 

Radni zdecydują również o wysokości lokalnych podatków od nieruchomości. Będzie również o Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Dorośli radni pochylą się nad projektem uchwały, dotyczącej sposobu, w jaki młodzież będzie podejmować inicjatywę uchwałodawczą.         

 

W czwartek rozpatrywane będą również projekty uchwał w sprawie wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Bełchatowa, oraz diet radnych miejskich. Warto nadmienić, że decyzję taką wymusza ustawodawca. Nowe przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 listopada 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.  

 

Najbliższa sesja odbędzie się w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu w najbliższy czwartek, 25 listopada. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. Transmisję będzie można obejrzeć za pośrednictwem portalu eSesja w zakładce „transmisje z obrad” (http://belchatow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady). Tam również znajdują się wszystkie projekty uchwał. 

    

KR