Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Od lutego do marca trwał konkurs plastyczny dla uczniów SP w Łobudzicach. Wzięło w nim udział osiemnastu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i IV-VIII. Nagrody dla laureatów ufundowało starostwo.
glowne
Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzież z problematyką ekologii, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą, że udział w konkursie pomógł uwrażliwić uczniów na problemy i zagrożenia dla środowiska, w tym zagrożenia dla flory i fauny, związane z rozwojem cywilizacji. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej pd hasłem „Jestem po stronie natury”. Najpiękniejsze prace wykonali:

1. kategoria kl. I-III:

I miejsce - Alan Dąbrowski

II miejsce - Zuzanna Gilska

III miejsce - Lena Łabęcka

2. kategoria IV-VIII:

I miejsce - Oskar Kardas

II miejsce - Paweł Bartecki

III miejsce - Tobiasz Kowalski

Nagrody w postaci artykułów plastycznych, książek i sprzętu komputerowego ufundowało bełchatowskie starostwo.
Wydział Ochrony Środwiska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie