Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Woda płynąca z bełchatowskich kranów spełnia wszystkie wymogi sanitarne - informuje SanepidWoda płynąca z bełchatowskich kranów spełnia wszystkie wymogi sanitarne - informuje sanepid

 

Bełchatowska kranówka jest zdrowa i bezpieczna – tak wynika z informacji przekazanej przez bełchatowski sanepid. Parametry wody na każdym etapie jej uzdatniania są stale kontrolowane, dzięki czemu spełnia ona rygorystyczne wymogi określone w prawie polskim i unijnym.


Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2017 roku. O to, by ta płynąca z kranów w Bełchatowie spełniała wszystkie normy, dba miejska spółka WOD.-KAN. W zakładowym laboratorium regularnie prowadzone są wewnętrzne kontrole, dodatkowo nadzór nad kranówką prowadzi także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie.


Między lipcem a grudniem 2020 roku Sanepid przeanalizował w sumie ponad 30 próbek, które pobierane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Woda przebadana została zarówno pod kątem jej składu fizykochemicznego, jak i bezpieczeństwa bakteriologicznego. Wyniki są jednoznaczne – bełchatowska woda płynąca z kranów spełnia wszystkie wymogi sanitarne, jakie na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nakłada polskie prawo oraz dyrektywa unijna.

 

AP