Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Na zlecenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, działają punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

 
cudzoziemcy
Wsparcie jest nieodpłatne, świadczone cudzoziemcom mieszkającym w województwie łódzkim. Sam projekt jest realizowany w latach 2020-2022. Na terenie województwa działają punkty w Łodzi oraz w Skierniewicach, gdzie migranci spoza UE mogą uzyskać wsparcie z zakresu doradztwa integracyjnego (legalizacja pobytu, zatrudnienia etc.), zawodowego, prawnego, psychologicznego oraz kulturowego.
Szczegóły w załączniku (trzy wersje językowe: polski, angielski, rosyjski).