Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Bełchatowie odbyła się w trybie korespondencyjnym. Radni głosowali na projekty uchwał na specjalnej karcie do głosowania. Przewodniczący Sławomir Malinowski podsumował wyniki głosowań i odczytał je w trakcie e-transmisji.
capture-20210224-124904
Wśród tematów XXVIII Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie radni głosowali nad m.in. zmianami w wieloletniej prognozie finansowej, w której radni zapisali 3 mln 600 tys. na nowe przedsięwzięcie po nazwą „Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczej wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Chodzi o dom dziecka, na który Powiat Bełchatowski otrzymał, 2 mln 600 tys. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota ta będzie, wydana w tym roku, natomiast milion złotych w 2022 r.
O blisko 50 tys. zł zwiększono limit na rok bieżący na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie wspierał świadczenia e-usług przez powiaty w obszarze geodezyjno- kartograficznym. Na to zadanie powiat wyda w tym roku ok. 785 tys. zł.
Radnym przedstawiono także informację o sytuacji epidemicznej w powiecie. Jest ona stabilna i pod stałym monitoringiem służb. 

 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji