Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Zakończył się kompleksowy remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie.
sala sosw1
Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW to zadanie zakwalifikowane do przedsięwzięć ekologicznych powiatu, co ma związek z planowaną oszczędnością energii i ciepła po zakończeniu remontu i oddaniu sali do użytkowania. Zakres zrealizowanych robót obejmowal  m.in. demontaż starej podłogi sportowej, termomodernizację posadzki oraz odtworzenie podłogi z ułożeniem nowej wykładziny sportowej, demontaż drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów i montaż nowych drzwi wewnętrznych, demontaż jednego z okien i montaż drzwi ewakuacyjnych, demontaż sufitu podwieszanego w sali gimnastycznej i w zapleczu sali wraz z usunięciem starej izolacji termicznej, ponowny montaż sufitu podwieszonego w technologii z płyt warstwowych wraz z wymianą oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie energooszczędne, ukrycie pionów instalacji centralnego ogrzewania w ścianach wraz z wymianą grzejników żeliwnych starego typu na grzejniki stalowe panelowe. Sala zyskała także zupełnie inny wygląd po zdjęciu starych drabinek gimnastycznych, koszy do koszykówki, osłon na grzejniki i siatek na oknach. W ich miejscu pojawiło się nowe wyposażenie. Z uwagi na charakter placówki wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych sali gimnastycznej. Całość dopełniają estetyczne zewnętrzne rolety na oknach.

Całe zadanie, tj. przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych, kosztowało prawie 289 tysięcy złotych. W tej kwocie wsparcie z budżetu Województwa Łódzkiego dla naszego powiatu wynioslo 80 tys. zł. Pozostała suma pochodziła z budzetu powiatu.


 
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie