Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Każdy rolnik ma obowiązek wzięcia udziału w Powszechnym Spisie RolnymKażdy rolnik ma obowiązek wzięcia udziału w Powszechnym Spisie Rolnym

 

Spis rolny, który prowadzony będzie do 30 listopada, prowadzony jest głównie w formie samospisu internetowego. Dane od rolników mogą być również zbierane w formie wywiadu bezpośredniego.

 

 

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

 

  • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
  • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

 

żródło: GUS