Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Dyrekcja MOPS prosi o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami placówki Dyrekcja MOPS prosi o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami placówki

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przechodzi na zdalny i rotacyjny system pracy. Decyzja podyktowana jest potrzebą zapewnienia ciągłości obsługi klientów oraz troską o bezpieczeństwo zarówno osób załatwiających sprawy w MOPS, jak i pracowników. Wprowadzone zasady obowiązywały  będą do odwołania.

 

Wczoraj potwierdzono u jednej osoby zatrudnionej w ośrodku zakażenie koronawirusem. Również w poniedziałek, 12 października, przeprowadzono w pomieszczeniach biurowych dekontaminację.

 

Dyrekcja MOPS prosi o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. Wnioski o przyznanie pomocy można kierować telefonicznie, przy pomocy platformy e-PUAP, portalu Emp@tia oraz za pośrednictwem e-mail. Korespondencje i wnioski w formie papierowej można przekazywać poprzez skrzynki podawcze, które znajdują się przy obu budynkach MOPS. Bezpośredni kontakt z pracownikami możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach, ale po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

Poniżej zamieszczamy aktualny wykaz numerów telefonów.

 

Budynek przy ul. Staszica 18

Informacja i wydawanie decyzji z pomocy społecznej: 518 705 697

Pracownicy socjalni: 669 985 764; 661 944 326; 697 807 939

Zespół ds. pierwszego kontaktu: 669 985 794

Praca Socjalna: 505 957 655

Pomoc dla osób objętych kwarantanną: 798 910 109

 

Budynek przy Dąbrowskiego 2

Centrala MOPS: 44 635 28 97

Usługi opiekuńcze: 518 756 539

Zespół Przeciwdziałania Przemocy: 505 347 567; 44 635 28 83; 44 635 28 76

 

KR