Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Kwarantanna i epidemia sprawiają, że spada liczba osób chcących oddać krewKwarantanna i epidemia sprawiają, że spada liczba osób chcących oddać krew

 

W najbliższą niedzielę, 18 października, będzie można oddać krew w mobilnym punkcie pobrań. Ambulans stanie na placu przed Miejskim Centrum Kultury. Akcję organizowaną przez bełchatowski oddział rejonowy PCK patronatem honorowym objęła prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

 

 

Za pobór i przetwarzanie krwi odpowiadają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jednak planowe zaopatrzenie tych placówek w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Kluczową rolę w uświadamianiu znaczenia krwi w ratowaniu ludzkiego życia od ponad osiemdziesięciu lat odgrywa działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, któremu od samego początku przyświecają słowa „Oddając krew – darujesz życie”.


W czasie panującej epidemii zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże, a liczba osób chętnych do jej oddania dramatycznie spada. „Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz. Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.” - czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

 

Dlatego też bełchatowski Oddział Rejonowy PCK organizuje akcję zbiorowego oddawania krwi. Już w najbliższą niedzielę, 18 października, przed Miejskim Centrum Kultury stanie krwiobus. Z uwagi na ciągle rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, procedury związane z pobraniem krwi zostały zaostrzone. Z każdym krwiodawcą przeprowadzona zostanie wstępna selekcja z wywiadem lekarskim oraz pomiarem temperatury. Zapewnione zostaną także środki dezynfekcyjne.


Kto może oddać krew?


Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18. rok życia; krwiodawcą można być do ukończenia 65. roku życia. Aby oddać krew, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • krwiodawca nie może ważyć mniej niż 50 kg,
  • krwiodawca musi być zdrowy,
  • stan fizjologiczny krwiodawcy musi pozwalać na pobranie krwi (krwi nie pobiera się od kobiet ciężarnych, matek karmiących oraz osób, u których występuje gorączka, schorzenia przewlekłe, niedobory odporności).

 


Akcja, którą patronatem honorowym objęła prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, rozpocznie się o godz. 12:00. Krew pobierana będzie przez trzy godziny, czyli do 15:00. W tym czasie chętni będą mogli także zmierzyć sobie ciśnienie oraz wziąć udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

AP