Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie i Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie przystąpiły do wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -Priorytet 3. Placówki otrzymają wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami.
zdjęcie
Wsparcie finansowe z budżetu państwa, otrzymują organy prowadzące szkoły z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Wkład własny to co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Wielkość środków przyznawanych szkołom zależna jest od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z biblioteki. I tak I LO uzyskało wsparcie w kwocie 12 tys zł, wkład własny to 3 tys zł. Zaś szkoła w Łękawie otrzymała wsparcie w kwocie blisko 2,5 ts zł, wkład własny to 620 zł.
W minionych latach tego typu wsparcie otrzymały także ZSP nr 1 w Bełchatowie, a także II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie.


M.Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe