Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Na Liście Produktów Tradycyjnych są różnorodne wyroby począwszy od mlecznych, przez cukiernicze, po gotowe dania Na Liście Produktów Tradycyjnych są różnorodne wyroby począwszy od mlecznych, przez cukiernicze, po gotowe dania

 

Już prawie 150 produktów, których receptury wywodzą się z województwa łódzkiego, wpisanych jest na Listę Produktów Tradycyjnych. Wśród nich także „wyborowa krówka bełchatowska”. Szansę, aby dołączyć do grona tych wyjątkowych wyrobów, mają także inne regionalne smakołyki. Województwo Łódzkie właśnie ich poszukuje.  

 

 

Ogórki kwaszone spod Wielunia, masło tradycyjne naturalne szczercowskie, gołąbki z Osin – to tylko kilka specjałów z naszego regionu wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mogą się na niej znaleźć wyłącznie wyroby, które mają wysoką jakość, przynajmniej 25-letnią tradycję wytwarzania, a także są związane z kulturą i historią naszego województwa. Co równie ważne muszą być również wytwarzane właśnie w naszym regionie. Kategorii produktów jest osiem: mleczne, mięsne, rybołówstwa, warzywa i owoce, piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody oraz gotowe dania i potrawy.

 

Czytaj: produkty z województwa łódzkiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

 

Wniosek o wpis na LPT trzeba złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego – Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź). Dodatkowych informacji udzielają pracownicy łódzkiego urzędu marszałkowskiego pod numerem tel. 42 291 97 67. Szczegóły zamieszczone są także na ich stronie – www.lodzkie.pl/rolnictwo.

 

ADA

 

lodzkie smakuje plakat