Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

  • U progu wakacji ...lekcja online z uczniami o bezpieczeństwie

    W przededniu wakacji bełchatowska policjantka rozmawiała z uczniami klas V o bezpieczeństwie w czasie wakacji. W ramach współpracy dyrekcja SP nr 1 w Bełchatowie udostępniła policji czas przeznaczony na zajęcia wychowawcze online. Uczniowie weszli w wakacyjny czas zaopatrzeni w policyjne rady dotyczące bezpiecznych zachowań. Nie zabrakło też informacji w związku z panującymi obostrzeniami oraz "pigułki" wskazówek jak dbać o środowisko i jak reagować na krzywdę innych.