Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Symboliczny czek z dotacją na ponad milion złotych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1920E na odcinku Kluki-Grobla” wręczył dzisiaj wicestaroście bełchatowskiemu Jackowi Bakalarczykowi wicewojewoda Karol Młynarczyk.
zdjęcie
Planowana na ten rok przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kluki – Grobla znalazła się na liście 623 zadań powiatowych w całym kraju, pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu przedsięwzięcie samorządu powiatu, o całkowitej wartości 2,3 mln złotych, zostało w połowie dofinansowane. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach i potrwają do listopada. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1920E na odcinku Kluki-Grobla” opiewa na kwotę 2 331 040,00 zł. Ta, długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja zostanie w połowie sfinansowana z portfela powiatu bełchatowskiego i w połowie z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach dofinansowanej inwestycji powiat planuje przebudować blisko 2-kilometrowy odcinek drogi powiatowej na odcinku Kluki-Grobla. Zakres prac oprócz poszerzenia jezdni i ułożenia nowych warstw asfaltowych obejmować będzie m.in. budowę chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i zjazdów do poszczególnych działek. Realizacja zadania wpłynie na udrożnienie i integrację układu komunikacyjnego oraz zwiększenie dostępności transportowej regionu, co przyczyni się do poprawy płynności i drożności układów drogowych oraz rozwoju wymiany gospodarczej.
M.Rogut-Chrząszcz
Zespól ds. Promocji
Starostwo Powiatowe