Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Klienci Wydziału Komunikacji w bełchatowskim starostwie będą mogli od poniedziałku, 18 maja, przekazywać dokumenty w swoich sprawach poprzez wrzucenie ich do specjalnej urny, ustawionej przed budynkiem przy ul. Pabianickiej 26, bezpośrednio przy wejściu do wydziału. Do tej pory było to możliwe tylko w budynku głównym urzędu. 
zdjęcie
 Wydział Komunikacji i Dróg na bieżąco realizuje rejestracje pojazdów,     wymianę dowodów rejestracyjnych (np. z powodu braku miejsca na kolejne   zapisy czy zagubienia), wydawanie wtórników kart pojazdu i dowodów   rejestracyjnych, zgłoszenia sprzedaży lub nabycia pojazdów, wydawanie       wtórników tablic rejestracyjnych. Sposób rejestracji pojazdu zakupionego w      Polsce (już zarejestrowanego, tzw. przerejestrowanie) wygląda identycznie, jak w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy (pierwsza rejestracja    w Polsce) oraz pojazdów nowych. Dokumenty do danej sprawy powinny być    zapakowane w jedną kopertę. Jeśli dokumentacja okaże się niekompletna,      pracownik wydziału skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie, by         przekazać tę informację i ustalić formę uzupełnienia danych. Po odbiór   dokumentów i tablic klienci zgłaszają się osobiście w wyznaczonym tylko dla   nich dokładnym terminie i godzinie. W tym celu przygotowane są specjalne dwa punkty, zabezpieczone obudowami z pleksy, by maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo korzystających z nich mieszkańców i pracowników. Opłaty dotyczące spraw załatwianych w wydziale komunikacji można uiszczać tylko przelewem na rachunek bankowy. 


 

Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie