16. rocznica śmierci gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego przypada dokładnie 11 lutegoMinutą ciszy i złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą przy farze przedstawiciele miasta uczczą rocznicę śmierci gen. R. Kuklińskiego


Dokładnie 16 lat temu zmarł generał brygady Ryszard Kukliński. 11 lutego, w rocznicę jego śmierci, władze miasta złożą kwiaty pod pamiątkową tablicą w parafii farnej.

 

 

Bełchatowianie pamiętają o gen. bryg. Ryszardzie Kuklińskim, oficerze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który pod pseudonimem Jack Strong w latach 70. nawiązał współpracę z amerykańskim wywiadem. To właśnie on przekazał strategiczne plany Układu Warszawskiego, dotyczące między innymi sowieckiej inwazji na Europę. Również on poinformował o planowanym w Polsce stanie wojennym. Przekierowywaniem tajnych dokumentów Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) zajmował się do 1981 roku. Przez władze Polski Ludowej uznany został za zdrajcę i skazany na karę śmierci. Po ucieczce z kraju schronił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował jako ekspert Departamentów Obrony i Stanu.

 

Generał Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku w Tampie na Florydzie. Urna z jego prochami została złożona w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda, za działania na rzecz niepodległości Polski, mianował pośmiertnie Ryszarda Kuklińskiego ze stopnia pułkownika na stopień generała brygady.

 

11 lutego, w rocznicę jego śmierci, przedstawiciele miasta spotkają się przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się tablica poświęcona generałowi Kuklińskiemu. Minutą ciszy uczczą jego pamięć, złożą również kwiaty.

KZB