Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z całej Polski mogą zgłosić się do konkursu pt. „Tradycyjny sad”, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Zadaniem uczniów jest stworzenie projektu, a następnie założenie małego sadu w miejscu ogólnodostępnym. Fundacja BOŚ dofinansuje zakup drzewek w najciekawszych pomysłach. Do konkursu można się zgłaszać do 16 lutego.
zdjęcie
Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety. Terminarz konkursu związany jest z harmonogramem prac agrotechnicznych. Sadzenie roślin przewidziane jest wiosną. Zakończenie konkursu zaplanowano w październiku 2020 roku. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest popularyzacja wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych. W tegorocznym konkursie prym wiodą śliwy. Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Nacisk ma być położony na prowadzenie sadu w sposób naturalny, tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

Wszelkie informacje, dotyczące konkursu, znajdują się na stronie www.tradycyjnysad.pl.
Zespół PR
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto:pixabay