73 tysiące złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma samorząd powiatu na dwie inwestycje z zakresu edukacji ekologicznej. Pierwszą jest geopracownia w ZSP nr 2 w Bełchatowie, drugą rekonstrukcja naturalnego lasu na terenie SOSW. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk podpisali umowę o przyznaniu dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego.
„Polski las bliżej nas” jest koncepcją rekonstrukcji kawałka naturalnego lasu na powierzchni 240 metrów kw. na terenie zielonym SOSW w Bełchatowie. Miejsce jest obecnie otoczone blokami i budynkiem szkoły. W inicjatywie chodzi o przywrócenie naturze jej pierwotnego kształtu w wersji mikro, a także o stworzenie zwierzętom (ptaki, owady, małe ssaki) ich naturalnego domostwa. W tym celu posadzone zostaną rośliny właściwe dla 4 warstw lasu. Ponadto zbudowana zostanie przeszklona altana do całorocznej obserwacji natury i prowadzenia zajęć dydaktycznych, chodnik dostosowany dla uczniów na wózkach inwalidzkich, odkryta z czterech stron altana z ławkami i stołem do obserwacji, a nawet leśna polana. Będą też: zegar słoneczny, kompostownik, skalniak z mini wodospadem i płytkim oczkiem wodnym, otoczonym rodzimą roślinnością przybrzeżną, kosz do segregacji odpadów, jako ekologiczny sposób na pozbycie się odpadów i pozyskanie wartościowego organicznego nawozu. Aspektem edukacyjnym jest wprowadzenie uczniów w tematykę gospodarki odpadami, zbiórki selektywnej i recyklingu odpadów organicznych. Realizacja projektu posłuży do prowadzenia zajęć przyrodniczych dostarczających wiedzę i stymulujących różnorodne zmysły. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na 60 425 zł. Starostwo zabezpieczy 17 280 zł, pozostałą sumę WFOŚiGW w Łodzi.

Nowa geopracownia zostanie utworzona w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. W tym celu w obecnie istniejącej pracowni 418 zostanie przeprowadzony remont (malowanie ścian, położenie nowej wykładziny podłogowej). Zaplanowano zakup m.in. biurka i krzesła obrotowego, stolików i krzesełek uczniowskich, mobilnych stojaków do map i plansz, szaf, gablot ekspozycyjnych, sprzętu audio-video, ekranu projekcyjnego, komputera. W pracowni będą odbywać się zajęcia geografii oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne. Wszyscy uczniowie, którzy mają w programie nauczania geografię, będą korzystać z nowej geopracowni. Dotacja WFOŚiGW wyniesie 29 994 zł, a wkład własny samorządu powiatu 10 000 zł.
Wsparcie finansowe dla ww. zadań wyniesie łącznie 73 tys. zł. Starosta Dorota Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk podpisali z WFOŚiGW w Łodzi umowę w sprawie przyznania dotacji. Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do końca sierpnia br.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie