Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że z dniem 2 stycznia 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:
  • do turnusów rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacja barier architektonicznych,
  • likwidacja barier technicznych,
  • likwidacja barier w komunikowaniu się,
  • sprzętu rehabilitacyjnego.
zdjęcie
Wnioski w wersji papierowej dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66 oraz na stronie: http://pcpr.powiat-belchatowski.pl/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwi wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków on-line w Systemie SOW na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.


Po raz pierwszy można składać wnioski w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.
Szczegółowe informacje na stronie http://pcpr.powiat-belchatowski.pl/ .


 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie