Informujemy, że obowiązującym aktem prawnym dotyczącym przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców jest nadal uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej.
zdjęcie
W związku z zapisami obowiązującej uchwały wnioski o przyznanie nagród/wyróżnień należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 zgodnie z wzorami wniosków obowiązującej uchwały do dnia 15 listopada 2019 r.
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie