Początek kolejnego roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie jest bardzo pracowity. Projekt „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie” nabiera rozmachu.
zdjęcie

Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie kucharz i ogrodnik kontynuują praktyki zawodowe u naszych lokalnych przedsiębiorców w Restauracji KUBUŚ i firmie KAJUS oraz w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Celem praktyk jest nabycie umiejętności praktycznych i podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie pierwsza pensja, którą praktykanci otrzymają po ukończeniu praktyk w formie stypendium. Jednak nasz projekt oprócz praktyk zawodowych zawiera również zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole przez nauczycieli, którzy mają szansę doszkolić swoje umiejętności nauczania w zawodach, których uczą. Łącznie zgłosiło się do projektu 12 nauczycieli, którzy do tej pory wzięli udział w różnych formach wsparcia np. studiach podyplomowych z informatyki albo kursach: krawieckim, carvingu, kuchni włoskiej, witrażownictwa, ceramiki czy florystycznym. Najbardziej wyczekiwaną rzeczą przez wszystkich jest jednak doposażenie sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które znacznie urozmaicą, podniosą jakość i unowocześnią szkolnictwo zawodowe w Ośrodku. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wyłoniono i podpisano aż 18 umów na dostawę przeróżnych pomocy dydaktycznych. Łączna kwota umów to blisko 460 tys. zł. Nauczyciele przechodzą szkolenia z obsługi nowych pomocy dydaktycznych aby każdy mógł odnieść z ich stosowania podczas zajęć jak największy pożytek. Do szkoły dostarczany jest zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne. W grudniu będzie można obejrzeć w pełni wyposażone sale.
 
BIURO PROJEKTU
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 26, pok.18A
tel. 44 7336607, fax. 44 6358617
powiat-belchatowski.pl