„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły…” – między innymi takie przyrzeczenie złożyli dzisiaj pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie. Z utęsknieniem czekali oni na to najważniejsze wydarzenie u progu edukacji szkolnej.
zdjęcie
W pierwszej części uroczystości uczniowie odświętnie ubrani zaprezentowali swoje wokalne i recytatorskie umiejętności. Po celującym zdaniu tego pierwszego egzaminu dyrektor szkoły dokonała aktu pasowania na ucznia. Gościem tej doniosłej uroczystości był wicestarosta powiatu Jacek Bakalarczyk który, pogratulował najmłodszym uczniom włączenia się do społeczności szkolnej i życzył powodzenia oraz wielu sukcesów. Nie obyło się bez drobnych upominków dla pierwszaków, które sprawiły najmłodszym wielką radość.
Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczystość dostarczyła pierwszoklasistom, ich rodzicom i całej społeczności szkolnej wielu miłych przeżyć i wzruszeń.
 
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe