• Zmiany w przepisach dotyczących kontroli drogowej. Przepisy obowiązujące od 7 listopada 2019 roku

    W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego zachowano większość obecnie obowiązujących regulacji dotyczących kontroli drogowej. Głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania np. policji.