Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zorganizowało VIII Powiatową Konferencję „Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie”. 
zdjęcie
PCPR zorganizował spotkanie adresowane do szerokiego grona osób stykających się (realnie lub potencjalnie) w swojej pracy zawodowej z osobami dotkniętymi przemocą domową. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałanie.

Przedstawiciele: policji, sądu, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i innych jednostek realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spotkali się po raz ósmy. W programie Konferencji przewidziany był m.in. wykład Łukasza Wojtasika z Fundacji DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ pt. „Problem przemocy rówieśniczej w sieci– specyfika, profilaktyka, reagowanie”. Wykład dotyczył m.in kwestii ceberprzemocy oraz konsekwencji dla osób doznających takiej przemocy.

 
Marzena Rogut-Chrząszcz
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe