Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie biorą udział w akcji Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
zdjęcie
W ramach realizacji zadań „Szkoła pamięta” zorganizowano wycieczki do Izby Pamięci w ZSO w Zelowie i do Muzeum w Zelowie – Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, mieszczącego się na terenie kościoła Ewangelicko – Reformowanego. Kościół jest zabytkiem wpisanym na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jako klasyczny kościół braci czeskich z 1828 roku. Uczniowie zgłębili wiedzę z zakresu historii Braci Czeskich i zelowian oraz ideałów czeskiej i polskiej reformacji. Poznali zasłużonych zelowian, czynnie zaangażowanych w obronę niepodległości Polski, tj. Jana Jelinka i Marcelego Karczewskiego. Uczniowie uczestniczyli także w wykładzie, który był połączony z możliwością oglądania różnych eksponatów, śladów kultury duchowo-materialnej.

Ważnym miejscem związanym z historią Zelowa jest pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, znajdujący się przy ulicy Żeromskiego w Zelowie. Uczniowie wykonali prace renowacyjne pomnika. Ponadto w ramach akcji nauczyciele i uczniowie udali się na groby, uczcili pamięć byłych nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, tj. dyrektora ZSP Andrzeja Kędziaka, kierownika warsztatów szkolnych Zbigniewa Marczaka i Feliksa Dulnika.
ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie