Radni m.in. uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za zajęcie pasa ruchuRadni uchwalili m.in. nowe stawki podatku od nieruchomości, inne też będą opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego


Zmiany stawek podatku od nieruchomości i opłat za zajęcie pasa drogowego, udział miasta w budowie drogi wojewódzkiej nr 484 – o tym m.in. rozmawiali miejscy rajcy na kolejnej sesji, która odbyła się 31 października. Radni wybrali również ławników sądowych na nową kadencję.

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2020 roku zmianie ulegnie wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości. I tak podwyżka dla poszczególnych rodzajów gruntów wyniesie od 0,07 do 0,17 złotych, dla budynków mieszkalnych będzie to 0,09 złotych, z kolei dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, od 0,26 do 1,87 złotych. Co to oznacza w praktyce? Dla przykładu, właściciel 60-metrowego mieszkania i gruntu o powierzchni 120 mkw. w przyszłym roku zapłaci w sumie 109 złotych podatku od nieruchomości, czyli o 17 złotych więcej niż w roku 2019. Z kolei właściciel domu o powierzchni 130 mkw. i 600 mkw. gruntów będzie musiał zapłacić 405,30 złotych, tj. 65 złotych więcej niż w 2019 roku.

 

Przypomnijmy, że w Bełchatowie stawki podatku od nieruchomości nie były podnoszone od 2014 roku. Zgodnie z prognozami nowe stawki spowodują, że w przyszłym roku wpływ do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości będzie na poziomie ponad 27 mln złotych. Dzięki temu miasto będzie miało większą szansę na rozwój i realizację planowanych zadań.

 

Zmianie ulegną też opłaty za zajęcie pasa drogowego. Podwyżka waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych, a zależna jest m.in. od celu zajęcia pasa, a tym samym wpływu na ruch drogowy. Więcej więc zapłacimy na przykład za ogródki gastronomiczne, całoroczne stoiska handlowe niebędące obiektami budowlanymi, stoiska handlu okazjonalnego czy za zajęcie pasa podczas imprez społeczno-kulturalnych. Uchwała uwzględnia też nowe pozycje, w tym m.in. reklamy imprez sportowych czy kulturalnych, świetlne, wyborcze, w tym również te na platformach i przyczepach samochodowych zaparkowanych w pasach drogowych. Dodajmy, że to pierwsza podwyżka od 2011 roku.

 

Na październikowej sesji radni wybrali również 44 ławników do bełchatowskiego i piotrkowskiego sądu. Kandydatów na tę funkcję do 30 czerwca zgłaszali: Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz grupy mieszkańców. Ostatecznie do Sądu Rejonowego w Bełchatowie wybrano – zgodnie z zapotrzebowaniem – 15 ławników, z czego 10 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, z kolei do sadu piotrkowskiego – 29 ławników, w tym jednego do orzekania w sprawach prawa pracy. Ławnicy wybierani są na trzy lata, co oznacza, że swoje funkcje pełnić będą od stycznia 2020 roku do końca 2023 roku.

 

Podczas XV Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie radni przyjęli również uchwałę, zgodnie z którą miasto współfinansować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484, w rejonie strefy przemysłowej B2. Kwota dotacji celowej to 1 mln 50 tys. złotych, czyli 50 proc. kosztów I etapu tej inwestycji. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracuje Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

Wszystkie materiały z XV Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie dostępne są na: www.belchatow.eseja.pl.


KZB

 

Stawki podatku od nieruchomości w Bełchatowie nie były zmieniane od 2014 rokuStawki podatku od nieruchomości w Bełchatowie nie były zmieniane od 2014 roku

 

W tajnym głosowaniu radni wybrali 44 ławników do sądów w Bełchatowie i Piotrkowie TrybunalskimW tajnym głosowaniu radni wybrali 44 ławników do sądów w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim