Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Rada Powiatu pozytywnie oceniła pracę starosty i pozostałych członków zarządu powiatu za rok 2018. Za udzieleniem absolutorium było 18 radnych, przy żadnym głosie przeciw i trzech wstrzymujących się. Radni przyjęli także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Na sesji przedstawiono także informację na temat funkcjonowania PKS Bełchatów.
zdjęcie