Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

  • Karta rowerowa z policją

    Policjanci z bełchatowskiej komendy przeprowadzili wczoraj kolejne egzaminy na kartę rowerową. Razem z egzaminatorem z WORD z Piotrkowa Trybunalskiego oceniali wiedzę i umiejętności młodych cyklistów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie. Uczniowie na placu manewrowym Miasteczka Ruchu Drogowego wykazywali się umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą z ogólnych przepisów prawa o ruchu drogowym. Egzamin zdało 130 uczniów.