Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

  • Współpraca z bełchatowskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

    Bełchatowskie policjantki aktywnie włączyły się w realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie pn. „Aktywni razem” o charakterze edukacyjno – profilaktyczno – integracyjnym.